Stichting 4xV + Floris Brasser

Langs het stadje Vorden stroomt de Baakse Beek, het riviertje dat vele landgoederen aan elkaar rijgt. Waterschap Rijn en IJssel is bezig met een herinrichting van de Baakse Beek, die een wat ruimer en natuurlijker profiel krijgt ten behoeve van de ecologie en de waterhuishouding. Bovendien worden de wandelmogelijkheden in het gebied verbeterd en wordt er nabij het centrum van Vorden een ruimte gecreëerd voor kunst.

FlorisBrasser-Bildersfolly

Van welke kant de wandelaar ook komt; de Bilders Folly biedt telkens een andere aanblik.

Dit is ook het gebied waar de romantische negentiende-eeuwse schilder J.W. Bilders tussen 1868 en 1878 zijn werken maakte. Deze voorloper van de Haagse School legde bij Vorden zijn ultieme romantische natuurbeleving vast in meer dan 30 schilderijen en tekeningen.

Hoe gebruik je de blik van een landschapsschilder voor de inrichting van een wandelroute en een betekenisvolle ontmoetingsplek?

De Vordense Stichting 4XV wil met samenwerkingspartners KunstinVorden, Museum MAS en Uitgeverij Blauwdruk die romantische natuurbeleving en het werk van Bilders gebruiken als opstapje voor de realisatie van een Bilders-wandelroute in combinatie met een reeks van samenhangende kunstobjecten die belangrijke plekken accentueren en onderling verbinden, waaronder locaties langs de Veengoot die het belang van water in het gebied benadrukken. De kunstobjecten zullen ankerpunten zijn in wandelroute, maar daarnaast ook verwijzen naar historische gebeurtenissen en andere locaties in de regio die verbonden zijn aan hedendaagse kunst, zoals Museum More in Ruurlo en het Mondriaan Museum in Winterswijk.

De Bilders Folly van Floris Brasser is het sluitstuk van de recente herinrichting van de Baakse Beek en van het uitzetten van het Bilderspad tussen de kastelen Vorden en Hackfort. Voor het pleintje aan de Baakse Beek in het centrum van Vorden is door de Vordense kunstenaar Floris Brasser een kunstobject ontworpen getiteld de Bilders Folly. Met behulp van crowdfunding en de medewerking van diverse instanties is de folly in de zomer van 2021 gerealiseerd.

De folly bestaat uit vijf op een bijzondere wijze met elkaar verbonden verticale stammen. Het bouwwerk biedt de wandelaar een plek tot bezinning, om uit te rusten en te genieten van het beekdal. Voor jong en oud een betekenisvolle ontmoetingsplek. Het kunstwerk is opgericht bij het Komvonder, bij de vroegere bleek en met zicht op de kerk van Vorden. Het kunstwerk staat hier op een kruispunt van paden en Floris Brasser speelt in zijn ontwerp met de richtingen van het kruispunt. Van welke kant de wandelaar ook komt; de Bilders Folly biedt telkens een andere aanblik.

De folly verwijst naar de landschapschilder Johannes Warnardus Bilders die tussen 1868 en 1878 in Vorden meer dan 30 schilderijen en tekeningen maakte. De in zijn tijd vooraanstaande schilder en pur sang romanticus had een voorliefde voor oud geboomte: voor hem waren oude majestueuze bomen bij uitstek een uitdrukking van de vergankelijkheid. De Bilders Folly verbeeldt op een eigentijdse wijze de beleving die Bilders 150 jaar geleden in het beekdal onderging.

De Vordense kunstenaar Floris Brasser heeft werk gerealiseerd in binnen- en buitenland. Hij maakt zowel figuratief als abstract werk, met aandacht voor het interactieve gebruik van het object. Hij weet zich aangesproken door het romantische werk van Bilders en door het landschap van de Baakse Beek.

bilders-1200×500

In dit gebied maakte de romantische negentiende-eeuwse schilder J.W. Bilders tussen 1868 en 1878 meer dan 30 schilderijen en tekeningen.

voorblad-plan-bildersroute
1611076408

Het kunstwerk is opgericht bij het Komvonder, bij de vroegere bleek en met zicht op de kerk van Vorden.

Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag