Begraafpark Heilige Land Stichting + Andreas Hetfeld

Het terrein van begraafpark Heilig Land Stichting bevindt zich in het rijk beboste stuwwalgebied ten zuidoosten van Nijmegen. Samen met museumpark Orientalis en de Cenakelkerk verwijst het begraafpark naar de historie en gebruiken van het Heilig Land.

Schermafbeelding-2017-05-11-om-11.29.48-960×385
Hoe transformeer je een begraafplaats tot een gedenkpark?

De begraafplaats wordt vooral bezocht tijdens de rituelen van het begraven en het verstrooien. De aanwezige natuur en cultuur geven aanleiding te denken aan een breder gebruik. Daarom heeft men zich ten doel gesteld de begraafplaats meer in een ‘gedenkpark’ te transformeren.

Een kunstenaar en een wetenschapper onderzochten de potentie van het park voor verblijf en ontmoeting en kwamen met een inhoudelijk onderbouwd ontwerp voor een ruimtelijke plan.

begraafpark Heilg Land Stichting
Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag