De Waalboog + Janske Hombergen

Janske Hombergen kreeg een opdracht naar aanleiding van een idee dat ze zelf ontwikkelde: ze wilde onderzoek doen naar de helende werking die kunst kan bewerkstelligen.

Vlinders in de maak[97] kopie

Vlinders in ontwikkeling

Waarin schuilt de helende werking van kunst?

Vlinderling

Op 9 september 2022 was de officiële onthulling van het zwevend object in de Arcadezaal. Als titel voor het kunstwerk is na een prijsvraag voor bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers, gekozen voor ‘Vlinderling’. Kunstenaar Janske Hombergen, lichtte tijdens de presentatie haar inspiratie toe.

‘Ik wilde graag een kunstwerk ontwikkelen in lijn met de gebrandschilderde ramen van Ted Felen. Ted Felen wilde met zijn ontwerpen uitdrukking geven aan gevoelens van machteloosheid en troost. Ik heb drie voorstellen gemaakt en samen met een groepje bewoners van Joachim en Anna hebben we één voorstel gekozen. Zij hadden een duidelijke mening over de kleurstelling en de vorm, die moesten passen bij de ramen. Uiteindelijk is het kunstwerk een mobiel geworden met gekleurde figuren die lijken op vlinders die al vloeiend en draaiend de vrijheid symboliseren, zoals een zwerm spreeuwen in de lucht en de beeltenissen in de ramen.’

Vlindermobiel 1[52] kopie

De eerste fase van Memoires de Nature in de binnenruimte.

Vlindermobiel 2[75] kopie

Vlinderling

Memoires de nature

Met “Memoires de nature” speelt Janske in op de zintuigelijke beleving van natuur en maakt via ‘beleefkunst’ de verbinding met het verleden van de bewoner tastbaar in foto’s en een beleefboek.

Basis van dit alles is de creatie door Janske van een herinnering- en zintuigentuin in de buitenruimte van de verschillende locaties van De Waalboog waar kruiden en planten te vinden zijn die allerlei insecten en kleine dieren aantrekken. Bewoners wandelen door deze belevingstuin met hun familie, vrienden en verzorgers. De tuin haalt herinneringen op bij de (vaak dementerende) ouderen en zet ze aan tot het vertellen van verhalen.

Janskje Hombergen tuin

De belevingstuin met kruiden en planten die allerlei insecten en kleine dieren aantrekken.

Stilleven Janske Hombergen

Stilleven

Dit project is financieel ondersteund door het Mondriaanfonds, het VSB-fonds en het Vaillantfonds.