De Waalboog + Janske Hombergen

Janske Hombergen kreeg een opdracht naar aanleiding van een idee dat ze zelf ontwikkelde: ze wilde onderzoek doen naar de helende werking die kunst kan bewerkstelligen.

Vlinders in de maak[97] kopie

Vlinders in ontwikkeling

Waarin schuilt de helende werking van kunst?

Met “Memoires de nature” speelt Janske in op de zintuigelijke beleving van natuur en maakt via ‘beleefkunst’ de verbinding met het verleden van de bewoner tastbaar in foto’s en een beleefboek.

Basis van dit alles is de creatie door Janske van een herinnering- en zintuigentuin in de buitenruimte van de verschillende locaties van De Waalboog waar kruiden en planten te vinden zijn die allerlei insecten en kleine dieren aantrekken. Bewoners wandelen door deze belevingstuin met hun familie, vrienden en verzorgers. De tuin haalt herinneringen op bij de (vaak dementerende) ouderen en zet ze aan tot het vertellen van verhalen.

Dit project wordt financieel ondersteund door het Mondriaanfonds, het VSB-fonds en het Vaillantfonds.

Janskje Hombergen tuin

De belevingstuin met kruiden en planten die allerlei insecten en kleine dieren aantrekken.

Stilleven Janske Hombergen

Stilleven

Vlindermobiel 1[52] kopie

De eerste fase van Memoires de Nature in de binnenruimte.

Vlindermobiel 2[75] kopie

Vlindermobiel