Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers + Superposition

In 2022 wordt landelijk herdacht dat 450 jaar geleden uit de opstand tegen de Spaanse machthebber de geboorte van Nederland is ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat vanaf 1572 het tij keerde en de Spanjaarden steeds verder werden verdreven uit delen van de Nederlanden. Na het uitgebreide onderzoek dat het ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers) deed naar de bronnen over 1572 wil het die geschiedenis dichterbij brengen. Maar hoe?

kunstwerkt 1572

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen in het jaar 1572.

Deze vraag is voorgelegd aan Superposition, een innovatieve ontwerpstudio. Dit collectief van jonge kunstenaars wil onvertelde verhalen onthullen en geschiedenis visualiseren. In eerdere opdrachten lukte het hen om met interactieve installaties en creatieve toepassingen publiek deelgenoot te maken van zaken die anders afstandelijk, verborgen of onbegrepen blijven. Zij zullen met de inzet van kunst en technologie de complexe en abstracte informatie over dit tijdvak verder uitdiepen en tastbaar maken.

Hoe breng je de geschiedenis van de geboorte van Nederland dichterbij?

Eerst wordt via digitale technieken een manier ontworpen om het uitgezochte archiefmateriaal met betrekking tot de Achterhoek op een bijzondere manier te ontsluiten. Tegelijkertijd wordt ook een artistiek vormgegeven object of gebruiksvoorwerp bedacht, dat verwijst naar de Achterhoekse inkleuring van de geboorte van Nederland. Het is de bedoeling dat deze uiting een eigen ‘touch’ per gemeente krijgt en in een oplage kan worden verspreid.

Het digitale concept moet leiden tot mogelijkheden om onbekende verhalen en verborgen geschiedenis speels en intuïtief te ontdekken. Omdat het ECAL ondertussen is begonnen met onderzoek naar de betekenis, aard en omvang van migratie in de Achterhoek, zullen ook de data die dat oplevert in dit project worden opgenomen.

superposition musis

Interactive Poster Wall voor Musis in Arnhem van Superposition

Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag