Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers + Superposition

In 2022 wordt landelijk herdacht dat 450 jaar geleden uit de opstand tegen de Spaanse machthebber de geboorte van Nederland is ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat vanaf 1572 het tij keerde en de Spanjaarden steeds verder werden verdreven uit delen van de Nederlanden. Na het uitgebreide onderzoek dat het ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers) deed naar de bronnen over 1572 wil het die geschiedenis dichterbij brengen. Maar hoe?

kunstwerkt 1572

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen in het jaar 1572.

Deze vraag is voorgelegd aan Superposition, een innovatieve ontwerpstudio. Dit collectief van jonge kunstenaars wil onvertelde verhalen onthullen en geschiedenis visualiseren. In eerdere opdrachten lukte het hen om met interactieve installaties en creatieve toepassingen publiek deelgenoot te maken van zaken die anders afstandelijk, verborgen of onbegrepen blijven. Zij zullen met de inzet van kunst en technologie de complexe en abstracte informatie over dit tijdvak verder uitdiepen en tastbaar maken.

Hoe breng je de geschiedenis van de geboorte van Nederland dichterbij?

Eerst wordt via digitale technieken een manier ontworpen om het uitgezochte archiefmateriaal met betrekking tot de Achterhoek op een bijzondere manier te ontsluiten. Tegelijkertijd wordt ook een artistiek vormgegeven object of gebruiksvoorwerp bedacht, dat verwijst naar de Achterhoekse inkleuring van de geboorte van Nederland. Het is de bedoeling dat deze uiting een eigen ‘touch’ per gemeente krijgt en in een oplage kan worden verspreid.

droogdoeken-1572

Acht verschillende kleurrijke droogdoeken

Het jaar 1572 als inspiratiebron.
De kunstenaars van ontwerpstudio Superposition brachten de historische feiten met de zon- en maanstanden uit dat jaar samen in een collectie van kleurrijke droogdoeken: gebruiksvoorwerpen waarin kunst is ingezet om deze geschiedenis te visualiseren.

Een collectie kunstzinnige droogdoeken

De kunstenaars van Superposition namen de gebiedsindeling van de huidige Achterhoek er in 1572 als vertrekpunt: de Bannerij Wisch, het Graafschap Bergh, de Heerlijkheid Borculo, de Heerlijkheid Bredevoort, het Landdrostambt Zutphen, Stad Doetinchem, Stad Groenlo en Stad Doesburg.
In de archieven van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers viel hun blik op vermeldingen over de productie van linnen en op rekeningen waaruit de aanschaf van linnen keukendoeken door voormalige bewoners van Huis Bergh af te leiden was. Dit bracht hen op het idee een eigentijdse versie van die keukendoek te ontwikkelen. Uiteraard: met het patroon van een kalender!

Ze wilden de kalender natuurlijk laden met gedetailleerde informatie uit 1572. Om het gevoel van die verleden tijd op te roepen, richtten ze zich tot de NASA met de vraag om een precieze terugrekening van de zonsopkomst, de zonsondergang en de maanstanden van dat jaar in de Achterhoek. De NASA-gegevens brachten ze onder in de kalender. Vervolgens hebben ze per Achterhoekse regio de dagen gemarkeerd waarop belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. Dat betekende: de productie van acht verschillende kleurrijke doeken. Via een QR-code (die zelfs op textiel blijkt te werken!) word je naar de interessante feiten en de soms hilarische achtergrondinformatie geleid. De exclusieve droogdoeken zijn in beperkte oplage te verkrijgen via www.achterhoekseboeken.nl

Achterhoekse bestuurders ontvingen 1e set 1572-droogdoeken op 10-11-2022

Achterhoekse bestuurders ontvingen de eerste set 1572-droogdoeken op 10 november 2022

Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag