Nedap + Anita Waltman en Louise te Poele

Bij Nedap werken wereldwijd meer dan zevenhonderd getalenteerde (jonge) deskundigen aan de verbetering van registratiesystemen voor de thuiszorg, aan automatiseringssystemen die het leven van dieren aangenamer maken, aan veiligheidssystemen van vliegvelden, banken en andere instellingen en aan andere technologische toepassingen waar de samenleving om vraagt.

image
Hoe inspireren we onze medewerkers?

Nedap bouwde in de loop der jaren een interessante kunstcollectie op. Het doel van deze collectie reikt verder dan de aankleding van de gebouwen: de directie realiseert zich dat kunst en kunstenaars de geest verruimen en daarmee van belang zijn voor ontwikkeling en welbevinden van de medewerkers. De bedoeling was om een traditie in het leven te roepen voor inspirerende interactie tussen kunstenaars en medewerkers op de werkvloer.

KUNSTwerkt selecteerde kandidaten die kunnen inschatten hoe kunstenaars op een eigentijdse manier inbreng in het bedrijf kunnen hebben. Aan kunstenaars Anita Waltman en Louise te Poele is de opdracht gegeven een voorstel uit te werken. In beide gevallen ontbrak uiteindelijk het draagvlak voor uitvoering.

nedap
Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag