Novio Tech Campus + Martin en Inge Riebeek

Novio Tech Campus in Nijmegen is een stedelijk knooppunt voor onderzoek en kennisuitwisseling. Op het terrein delen bedrijven hun kennis en hun faciliteiten. Op de campus gaan nieuwe toepassingen op het gebied van life science, health en semiconductors in productie.

image
Hoe stimuleer je uitwisseling op de campus?

Op verzoek van de directie van Novio Tech Campus organiseerde KUNSTwerkt in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen een Business Troika om te onderzoeken hoe de campus een onderscheidend karakter kan krijgen. Startpunt voor het verkennende onderzoek waren de volgende vraagstukken:

  • Hoe draagt de inrichting van de campus bij aan ons motto ‘Enjoy work’?
  • Hoe vestigen we de aandacht van passanten op onze hoogtechnologische expertise?
  • Hoe kunnen wij ons meten met soortgelijke campussen in het buitenland?

Kunstenaars Martin en Inge Riebeek kregen de opdracht om een ontwerp te maken voor een interactief project, bestaand uit een landmark in de buitenruimte en een digitale projectenwand in ontmoetingsgebouw A. De essentie van hun ontwerp: het stimuleert letterlijk tot uitwisseling, zet aan tot kruisbestuiving en verbindt de Novio Tech Campus virtueel met de (wetenschappelijke) wereld.

Het Mondriaanfonds kende subsidie toe. Maar door aanpassingen in de ruimtelijke plannen, zou de zichtbaarheid van de ‘observator’ te beperkt worden en is besloten om van uitvoering af te zien.

novio tech campus
Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag