NXP + Ed Joosting Bunk

NXP is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. De vestiging in Nijmegen is een van de grootste halfgeleiderproductiecentra van Europa. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen is een deel van de fabrieken in Nijmegen afgebroken. De resterende gebouwen en voorzieningen moeten zich gaan verhouden tot de aangrenzende Novio Tech Campus.

image
Hoe krijgt ons bedrijfsterrein een toekomstbestendige uitstraling?

Startpunt voor de ontwerpvisie waren de volgende vragen:

  • Hoe geef je buiten een indruk van de innovatie- en productieactiviteiten die binnen plaatsvinden?
  • Hoe verbeeld je de intensieve samenwerking van NXP met de semiconductor-gerelateerde instituten en bedrijven op de nieuwe naastgelegen campus?

Ed Joosting Bunk maakte een masterplan in de vorm van een groeimodel. In het verlengde van deze visie-opdracht mocht hij ontwerpen leveren voor de hoofdentree, de fietsenstallingen en het straatmeubilair. Onderdelen zijn inmiddels gerealiseerd. Voor ad hoc advies bij inrichtingsvragen blijft hij in beeld.

 

Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag