Plus Ultra + Katja Gruijters

Plus Ultra is bedrijfsverzamelgebouw op de campus van de Wageningen Universiteit. Hier zitten bedrijven en bureaus met een relatie tot de aanwezige wetenschappelijke instituten en hun onderzoeksthema’s op het gebied van agro en food. 

image
Hoe maken we de innovatieve potentie van deze locatie zichtbaar?

Men streeft naar de sfeer van broedplek voor innovatie en verduurzaming van kennis, waar wetenschappelijke vondsten worden opgepakt en naar nuttige toepassingen voor de samenleving worden vertaald.

Katja Gruijters bedacht Fruit Harvest, een visueel aantrekkelijke installatie die aanzet tot de ontdekking van kleuren en smaken. En die aanleiding geeft tot gespreksstof: over de vraag waarom we zoveel voedsel weggooien.

Het is plan geworden dat:
• de intenties van Plus Ultra uitdraagt (onderlinge samenwerking, verbinding wetenschap en bedrijfsleven, koppeling wetenschap en samenleving).
• het innovatieve karakter van de Wageningse campus onderstreept.
• de aandacht van de buitenwereld vestigt op de aanwezige bedrijven.
• de ontmoeting tussen medewerkers van de afzonderlijke bedrijven op gang brengt.

Omdat de onderlinge samenwerking van bedrijven binnen het pand nog niet op orde was, bleek het nog te vroeg voor uitvoering van dit concept.

plusultra
Erna aan de Stegge

Door

Erna aan de Stegge

Erna werkt als adviseur bij Cultuur Oost en is projectleider van KUNSTwerkt. Ze brengt kunstenaars in contact met opdrachtgevers.

Stel een vraag