Uitdaging eenzaamheid + Superposition

Digitaal vormgevers Bram Bogaerts en Robin Smits (Superposition) hebben in opdracht van Cultuur Oost onderzoek gedaan naar mogelijkheden om op een digitale manier eenzaamheid en sociaal isolement enz. onder met name ouderen te verlichten.

superposition
Hoe kun je eenzaamheid verlichten?

Bram en Robin zijn ervan overtuigd dat technologie een groot hulpmiddel kan zijn in het bestrijden van het gevoel van eenzaamheid. Daarvoor hebben zij in 2019 ‘De Wegwijzer’ ontwikkeld als volledig autonoom werkend prototype. De Wegwijzer raakt aan een algemene behoefte van mensen om zich verbonden te blijven voelen zonder de ander te belasten.

In gesprekken met eenzame ouderen en in wetenschappelijk onderzoek ontdekten Bram en Robin dat veel ouderen hun lichamelijke gezondheid weliswaar belangrijk vinden, maar nog meer belang hechten aan hun psychische en sociale welbevinden. ​​

Onder deze ouderen dragen het verdwijnen van traditionele sociale verbanden, het verliezen van waardevolle contacten en afnemende mobiliteit door gezondheidsproblemen bij aan een gevoel van eenzaamheid of sociaal isolement. Dit sociale isolement maakt deze ouderen kwetsbaar; het tast de emotionele gezondheid en het vermogen (of de wil) om zelfstandig te leven ernstig aan.

Omdat voor ouderen de ervaring van zinvolheid grotendeels wordt bepaald door het gevoel onderdeel te zijn van een groter sociaal verband ontwikkelden Bram en Robin het prototype van de “De Wegwijzer”. Uit tests is gebleken dat de simpele combinatie van een smartphone-applicatie (gebruikt door de familie en naasten) en een fysiek kompas (gebruikt in de leefomgeving van de eenzame oudere) erin slaagt de ouderen zich emotioneel en sociaal verbonden te laten voelen met hun vrienden, familie en naasten.

Schermafbeelding 2020-01-17 om 12.05.37